Layout, vid resemagasinet Vagabond
Logotype Cap Solei (förslag)
Bokomslag (förslag)
Layout,  Leva&Bo Grafisk Design - Broschyr, Genéve Convention, för den Svenska Röda Korset
Grafisk design, affisch och flygblad i samband med utställningar av konstnären  LT Webdesign och originaltext,  för Vasarely Museet i Budapest Webdesign, BorHaz turistcenter i Ungern (förslag)

 

 

The first impression lasts

- det gäller inte enbart i personliga sammanhang utan även för företag, institutioner och organisationer i allra högsta grad, då logotypen, visitkortet, brevpappret, förpackningen, annonsen, broschyren och hemsidan ger det första och avgörande intrycket om ditt företag och om din verksamhet.

Den grafiska profilen eller bristen på det påverkar väsentligt företagets närvaro, identifikation och framgång på marknaden. Och varför ha en broschyr eller en hemsida om det är inte lockande, tilltalande och säljande?

Det relevanta och professionellt utförda grafiska konceptet gör skillnaden.

Jag kan hjälpa dig med att designa och framställa grafiska produkter. Du kan anlita mig att utföra arbetet eller använda mina tjänster som rådgivare eller utbildare i grafisk form resp.i de professionella grafiska programvarorna.

 
 

Let's think together and let's make things better!